Monika Olczak

prawnik korporacyjny i mediator

Doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Świadczę usługi dla branży energetycznej
i transportowej. Specjalizuje się w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych. Na początek każdej długofalowej współpracy z klientem zaczynam od prawnych kwestii ochrony jego majątku.
[Więcej >>>]

Zabezpiecz swój majątek!

Nie chcesz być kojarzony ze swoim majątkiem, być przedmiotem zainteresowania urzędu skarbowego i innych organów państwowych, ten wpis jest kierowany właśnie do Ciebie. Dziś o tym jak pozostać anonimowym w świecie biznesu chroniąc przy tym swój majątek, do czego może Ci posłużyć umowa powiernictwa.

Codzienność sprawia, że nasz majątek w każdym momencie może stać się zagrożony. Może to nastąpić w efekcie niepowodzeń w prowadzonym biznesie czy też na skutek utraty pracy. Widmo niewypłacalności i utraty majątku grozi każdemu z nas. Dlatego tak ważne jest umiejętne zabezpieczenie naszego majątku.

Umowa powiernictwa jako forma zabezpieczenia majątku może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Obowiązujące przepisy prawa przede wszystkim kładą nacisk na ochronę przed dłużnikami. Mamy szereg instytucji, które zabezpieczają wierzycieli, m.in.:

  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji tzw. ” trzy siódemki”,
  • hipoteki,
  • gwarancje bankowe,
  • gwarancje ubezpieczeniowe,
  • poręczenia cywilne,
  • weksle.

Ja chciałabym się pochylić nad tematem ochrony dłużnika przed przyszłymi wierzycielami.

Umowa powiernictwa – forma

Polskie regulacje prawne dostarczają nam szereg możliwości zabezpieczenia majątku jedną z nich jest konstrukcja powiernictwa.

Powiernictwo to umowa, której stronami są powierzający i powiernik. Nie istnieją szczegółowe rozwiązania dotyczące umowy powierniczej, dlatego stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia z kodeksu cywilnego.

Najprościej rzecz ujmując umowa powiernictwa polega ona na przekazaniu przez właściciela należącego do niego majątku pod zarząd komu innemu, tzw. powiernikowi, który rozporządza nim we własnym imieniu, czyni jednak to na rzecz właściciela.

Zawarcie umowy powierniczej nie wymaga szczególnej formy. Ze względów dowodowych celowe jest jednak zawarcie umowy w formie pisemnej. W przypadku przeniesienia własności udziałów, wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Na co zwrócić szczególną uwagę

Umowa powinna regulować pozycję prawną powiernika, zakres jego zadań oraz wysokość wynagrodzenia. Warto również zadbać o uregulowanie obowiązku powiernika do informowania powierzającego na bieżąco o jego działaniach i następstwach ewentualnych konsekwencji.

Okres obowiązywania umowy oraz możliwość jej wypowiedzenia to kolejne niezbędne uregulowania, które muszą zostać ujęte w treści umowy. Kolejną istotnym zagadnieniem jest określenie sytuacji powierzającego na wypadek upadłości powiernika czy egzekucji z majątku powiernika.

Jak ochronić swój majątek

Umowa powiernictwa jako forma zabezpieczenia majątku

Ta instytucja prawna gwarantuje wysoki poziom anonimowości podmiotów, które dokonują transakcji. To dane powiernika, a nie powierzającego figurują na dokumentach oraz w rejestrach.

Idealnie sprawdza się przy nabywaniu choćby dzieł sztuki, nieruchomości czy też udziałów w spółce. Dlatego warto zastanowić się nad umową powiernictwa jako formą zabezpieczenia majątku.

Jakie jest Wasze zdanie na temat umowy powiernictwa jako formy zabezpieczenia majątku? Czy kiedyś spotkaliście się z taką umową?

Dajcie znać w komentarzach.