Monika Olczak

prawnik korporacyjny i mediator

Doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Świadczę usługi dla branży energetycznej
i transportowej. Specjalizuje się w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych. Na początek każdej długofalowej współpracy z klientem zaczynam od prawnych kwestii ochrony jego majątku.
[Więcej >>>]

Zabezpiecz swój majątek!

Co to jest datio in solutum? Jakie zastosowanie może mieć na okoliczność ochrony majątku czy też kapitału?  

Monika Olczak24 stycznia 2022Komentarze (1)

Spłacenie pożyczki może okazać się niemożliwe z uwagi na problemy z dostępem do środków pieniężnych. Szukamy wtedy sposobów na uregulowanie długu, często sięgając po rozwiązania, które wciągają nas w spirale długów.

Mam tu na myśli pożyczki pozabankowe lub od osób prywatnych na niekorzystnych warunkach.

Tutaj z pomocą przychodzi nam instytucja datio in solutum.

Przeczytaj, czym jest datio in solutum i kiedy możesz z niego skorzystać.

Definicja datio in solutum

Zgodnie z treścią art. 453 kc:

Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże, gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.

Innym słowem jest to sytuacja, kiedy zamiast oddać należność dokonujemy przeniesienia prawa własności na wierzyciela. Warunkiem koniecznym jest zgoda wierzyciela na spłatę długu w inny sposób niż umówiony.

Przedmiotem datio in solutum może być zarówno ruchomość jak i nieruchomość.

W efekcie zastosowania datio in solutum nasze zobowiązanie wygasa. Przeniesienie własności zwalnia nas z obowiązku spłaty pożyczonej kwoty oraz odsetek.

Jak ochronić swój majątek

Z życia wzięte czyli zastosowanie datio in solutum w praktyce

Dla zobrazowania omawianego mechanizmu podam przykład:

Zgłosiło się do nas małżeństwo, które kilka lat wcześniej wraz ze swoim synem zaciągnęli kredyt hipoteczny na dom. Partycypował on w kosztach spłaty kredytu i utrzymania domu jedynie w pierwszym roku obowiązania umowy kredytowej.

W kolejnych latach podejmował się różnych zajęć niekoniecznie dochodowych.

Klienci mieli uzasadnione obawy, że w wyniku jego działań tudzież zaniechań mogą stracić dom. Syn został wezwany do zwrotu tej części długu wobec banku, który został uregulowany przez rodziców oraz do zwrotu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości.

Z uwagi na brak możliwości spłacenia zadłużenia syn zdecydował się na przeniesienie swojego udziału w domu na rzecz rodziców.

Tym samym został zwolniony z długu, a nasi klienci mogą spać spokojnie nie martwiąc się, że dom zostanie zajęty przez wierzycieli syna.

Zagrożenia prawne

Istotny jest tu fakt, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem dłużnika nie miał on innych wymagalnych prawem zadłużeń. W innym przypadku ma zastosowanie poniższy art. Kodeksu karnego:

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na drodze cywilnej zaś wierzyciel może skorzystać ze skargi paulińskiej, o której mowa w art. 527 § 1 kodeksu cywilnego:

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

datio in solutum

Datio in solutum a PCC

W przypadku datio in solutum jesteśmy zwolnieni z opłaty PCC, a to dlatego, że nie mamy tu do czynienia z umową sprzedaży tylko z porozumieniem, wskutek którego umowa pożyczki ulega wygaśnięciu.

Przyda Ci się: kodeks cywilny, ustawa o PCC

Słowa kluczowe: datio in solutum, pożyczka pozabankowa, ochrona przed windykacją, pcc, prawo własności, przeniesienie własności

Przeczytasz więcej: Datio in Solutum w Wikipedii

 

***

Ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi

Czy istnieje skuteczna ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi?

Właściwie to nie musicie chronić majątku przed firmami windykacyjnymi, bo jedyne co mogą zrobić to starać się doprowadzić do zawarcia ugody z dłużnikiem.

No tak, ale rzeczywistość jest zgoła inna, a przynajmniej w ocenie pracowników firm windykacyjnych.

Jest na to proste rozwiązanie – udzielcie pełnomocnictwa prawnikowi, a 98% z nich przestanie do Was dzwonić i o zgrozo nachodzić…. [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Olczak & Partnerzy w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Kacper 14 lutego, 2022 o 13:06

  Bardzo przydatny artykuł, jestem w podobnej sytuacji co opisuje Pani w przykładzie. Dziękuję, że mogłem lepiej zrozumieć temat. Pozdrawiam, życzę sukcesów i czekam na artykuły o podobnej tematyce.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Olczak & Partnerzy w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: